Правило алюм.”Трапеция” TOOLBERG/ИПЛАНА L-1,5м¶

Название крепежа

Правило алюм."Трапеция" TOOLBERG/ИПЛАНА L-1,5м¶